خانواده سبز هلیله

دوشنبه 27 تیر‌ماه سال 1390

جنس کامپیوتر شما چیست؟

آیا تا به حال به این فکر کردین که کامپیوتری که در منزل دارید و هر روز بیشتر وقتتون رو با اون می گذرونید مونث هست یا مذکر؟

استاد زبان فرانسه در مورد مذکر یا مونث بودن اسمها توضیح میداد که پرسید:

کامپیوتر مذکر است یا مونث؟
 
همه دانشجویان دختر به دلایل زیر جنس کامپیوتر را مذکر اعلام کردند:

- وقتی به آن عادت می کنیم گمان می کنیم بدون آن قادر به انجام کاری نیستم.

- با آن که داده های زیادی دارند اما نادانند.

- قرار است مشکلات را حل کنند اما در بیشتر اوقات معضل اصلی خودشانند.

- همین که پایبند یکی از آنها شدید متوجه میشوید که اگر صبر کرده بودید مورد بهتری از آن نصیبتان می شد.

و همه دانشجویان پسر به دلایل زیر جنس کامپیوتر را زن اعلام کردند:
 
-به غیر از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی آورد.

-کسی از زبان ارتباطی آنها سر در نمی آورد.

-کوچکترین اشتباهات را در حافظه دراز مدت خود ذخیره می کنند تا بعد ها تلافی کنند.

-همین که پایبند یکی از آنها شدید باید تمام پول خود را صرف خرید همه لوازم جانبی آنها کنید.  

 

موفق و پیروز باشید.

شنبه 18 تیر‌ماه سال 1390

عاشق کیست؟

شخصی عاشق دختری بود،و سالیان دراز آرزوی وصال او را داشت پس از چندین سال به معشوق پیغام داد که در فلان مکان نیمه شب حاضر باش که برای دیدن تو خواهم آمد،از ناحیه معشوق برای عاشق خبر آوردند که بسیار خوب قبول است عاشق از شنیدن این خبر گوسفندها قربونی کرد وبه فقرا؛بخشش واحسان نمود وهمان شب در مکان گفته شده ،منتظر بنشست ولی متاسفانه خوابش گرفت،چون نیمه شب شد،معشوق آمد واو را در خواب دید،در بالین او نشست وقدری از آستین قبایش را برید وچند گردو در جیب او ریخت،یعنی تو هنوز طفلی ولیاقت عشق را نداری برو با این گردوها بازی کن.

چون سحر از خواب ،عاشق برجهید 

آستین وگردو کانها را بدید 

گفت معشوق ما همه صدق وصفا است 

 آنچه بر ما می رسد آنهم ز ما است 

 

موفق و موید باشید

   1       2    صفحه بعدی