خانواده سبز هلیله

جمعه 9 دی‌ماه سال 1390

جملات طلایی۳

 

 

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه

یعنی دو قدم ازت عقب تر هست

و تو دو قدم از اون جلوتر