خانواده سبز هلیله

سه‌شنبه 10 آبان‌ماه سال 1390

کمی بخندیم...

دنیا را بدون خانم ها تصور کنید: بازارها خلوت ،  پولها اضافه ، خیابانها خلوت ، مخابرات ورشکسته! 

 

خدا زن را آفرید و به او گفت در هر گوشه ی زمین که بگردی میتونی مرد ایده آل خود رو پیدا کنی !آنگاه بود که خدا زمین را گرد آفرید ! هاهاهاها! 

 

وقتى زن ندارى فقط زن ندارى ، وقتى زن دارى فقط زن دارى  !

 


 

مردها و زنها در یک مورد دست کم اتفاق نظر دارند.اینکه, هیچ کدام به زنها اعتماد ندارند 

 

 مادر زن اسلحه ای است انفرادی که با عیال حمل میشود وبا مهمات دروغ همسایگان مسلح شده وبا زخمی کردن داماد بیچاره خنک میشود . این اسلحه بدون عقب نشینی بوده وشرایط جوی به هیچ وجه در او اثر ندارد مادر زن گاهی تک تیر وگاهی رگبار شلیک می کند طول مادر زن بدون سر نیزه 2 متر میباشد. تعداد تیر در هر ثانیه یک میلیون فحش وناسزا بوده وبرد موثر ان انتقال داماد به بیمارستان وبرد نهایی ان انتقال داماد به بهشت زهرا !! 

 

کلمه مادر و زن، هر دو کلمه مقدسی هستند ، ولی پناه بر خدا اگر این دوکلمه 

 یکجا تلفظ شوند

  

ازدواج  یعنی از دست دادن توجه جمع کثیری از مردان (!) و به دست آوردن بی توجهی یکی از آنها!!! 

قبلنا باباها ٧ تا دختر شوهر می دادن همشون هم خوشبخت می شدند، الان: یه دختر را ٧ بار شوهر میدن آخرش برمی گرده خونه باباش

 

برنده جایزه نوبل ادبیات در زمان تقدیم جایزه خود به همسرش گفت: این جایزه را به همسر عزیزم تقدیم می کنم که با نبودش باعث شد من بتونم این کتاب را تمام کنم!


 

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد وقتی پولهارا دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد: بله قربان من دیدم سپس دزد اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید!! 

 

ااز کجا می فهمی که خانمی قصد دارد یک حرف هوشمندانه بزند؟ وقتی جمله اش را با "روزی از یک مرد شنیدم " شروع کند!

زن: اگه امشب نیایی بریم خونه مامانم دیگه منو نمی‌بینی! مرد: برای چی؟ زن: واسه اینکه چشماتو در می‌آرم !

این دفعه رو سر به سر خانمها گذاشتیم ولی آقایون خیلی خوشحال نشن که پست بعدی نوبت اونهاست!!!!!!! 

 

 

زندگیتان سراسر شیرینی ،لبتان همواره پر خنده و دلتان خالی از غم. 

 

فاطمه