خانواده سبز هلیله

جمعه 14 مرداد‌ماه سال 1390

به یاد داشته باشیم

یادمان باشد که : با یک نگاه هم ممکن است بشکنند دل های نازک . 

یادمان باشد که : بجز خاطره ای هیچ نمی ماند . 

یادمان باشد که : وظیفه ی من اینست: «حمل باری که خودم هستم» تا آخر راه . 

یادمان باشد که : کار رهگذر عبور است ، گاهی بر می گردد ، گاهی نه . 

یادمان باشد که : در هر یقینی می توان شک کرد و این تکاپوی خرد است . 

یادمان باشد که :همیشه چند قدم آخر است که سخت ترین قسمت راه است . 

یادمان باشد که : امید ، خوشبختانه از دست دادنی نیست . 

یادمان باشد که : به جستجوى راه باشم ، نه همراه . 

یادمان باشد که : هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها . 

موفق و موید باشید 

التماس دعا