خانواده سبز هلیله

شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1390

دانستنی های جالب ۲

*80 درصد موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند. 

*گربه ها قادر به تشخیص مزه شیرینی نیستند. 

*در طوفان شن کویر بین 60 تا 200 میلیون تن شن جا به جا می شود. 

*یک گرم سم مار کبری می تواند 150 نفر را بکشد. 

*روز تولد شما حداقل با 9 میلیون  نفر دیگر یکی است. 

*مساحت سوراخ اوزون 24 کیلومتر مربع است. 

*لاما که نوعی شتر کوچک وبی کوهان است، به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد. 

*سریع ترین عنکبوت دنیا در آفریقاست و 16 کیلومتر در ساعت سرعت دارد. 

*یک انسان نهایتاً می تواند با سرعت 35 کیلومتر در ساعت بدود. 

*انسان برای اولین بار در سال 1783 میلادی پرواز را تجربه کرد و توانست 8 کیلومتر با بالن پرواز کند. 

*عمر خورشید 5 میلیارد سال می باشد. 

*همه سیاره های منظومه شمسی از غرب به شرق می چرخند به جز ناهید که از شرق به غرب می چرخد.