خانواده سبز هلیله

یکشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1390

جملات طلایی۲

خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: 

 

همان لحظه که تصور می کنی به آخر خط رسیدی درست در نقطه آغاز هستی.