خانواده سبز هلیله

سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1389

آقایان لطفا

                        همان فرهاد سابقه باشید

کافیست آقایان این چند نکته کاربردی را در برخورد با همسرانشان رعایت کنندتا آن وقت در جهان مشترک وزیبایشان با سعادت هر چه بیشتر زندگی کنند. 

                    گوش شنوا داشته باشید

در هر فرصتی که پیش می آید،با همسر و اعضای خانواده تان ارتباط کلامی و عاطفی باقرار کنید.  

                    عذر خواهی را یاد بگیرید

هنگامی که اشتباه از شما بوده ،بهترین کار این است که بلند شوید واز او عذر خواهی کنید. یک جر و بحث ساده را با یک معذرت خواهی فیصله دهید. 

                 برای همسرتان وقت بگذارید

برای با هم بودن زمان بگذارید. چه اشکالی دارد اگر حتی با وجود داشتن دو فرزند با هم قرار و مدار بگذارید و فقط برای با هم بودن ، شام را بیرون از خانه صرف کنید؟

                         بیش از اندازه صادق نباشید

گاهی دروغ های مصلحتی مفیدتر از صداقت هستند. مثلاً اگر به او بگویید آن قدرها که باید و شاید به دستپختش علاقه ندارید ،صرفاً او را آزرده خاطر کرده اید. یک دروغ جزیی می تواند همه چیز را حل کرده و رنجش را نیز از بین ببرد. 

                        منظم باشید لطفاً

کمی ،فقط کمی از ریخت و پاش های خودتان را جمع کنید. باور کنید آسمان به زمین نمی آید اگر استکان چای آخر شب یا صبحانه خود را از کف اتاق یا روی میز صبحانه به سینک ظرفشویی انتقال دهید. لطفاً کمی هم به فکر خانم خانه باشید. 

                      همان فرهاد سابق باشید

فراموش نکنید شما هم روزی فرهاد کوه کن بودید. یادتان می آید قبل از ازذواج چقدر به رفتار و حرکات خود با نامزدتان توجه داشتید و چقدر سعی می کردید تاثیرگذار باشید؟ اما احتمالاًدیگر مدت هاست خبری از فرهاد کوه کن نیست. او هم در میان این روزمرگی هایتان گم شده است. اما هنوز هم دیر نشده ، از همین امروز هر کاری که می توانید برای گرم کردن آتش زندگی تان انجام دهید. کاری کنید تا مثل گذشته ، همسرتان را تحت تاثیر قرار دهید و از بودن در کنار یکدیگر راضی باشید.

                                             

                                              موفق و خوشبخت باشید