خانواده سبز هلیله

شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1389

بگو مگو های خانوادگی

مشاجره و بگو مگو معمولاً بین زن و شوهرها موضوعی است که زیاد درباره آن بحث و گفتگو شده است.

عده ای بر این باورند که این مشاجرات نمک زندگی است وبرخی آن را به باران بهاری تشبیه کرده که یک آن می بارد ودیگر بار از بارش باز می ایستد.

ولی این مشاجرات گاه ممکن است حسابی بالا بگیرد و کار به جاهای باریک کشیده شود و اثرات ناخوشایندی بر زندگی ما و تربیت فرزندانمان بر جای بگذارد.

*دلیل این دعواها چیست؟ 

*مقصر اصلی کیست؟

*چرا گاهی وقتها این مشاجرات حسابی بیخ پیدا میکند؟

*چگونه میتوانیم  زندگی را به کام خود وفرزندانمان تلخ نکنیم؟

شاید باورتان نشود ولی برای دعوا نیز قوانینی وجود دارد ،لطفاً به این قوانین طلایی توجه کنید ، شاید بتوانید یکی از پاسخ های خود را بیابید:

1-پیش از هر حرکتی ، مشکل به وجود آمده را کاملاً روشن کنید.

2-از طعنه زدن به یکدیگر خودداری کنید.

3-روی اشتباهات گذشته همسرتان دست نگذارید وآنها را بازگو نکنید.

4-به دنبال این نباشید که خود را پیروز این مجادله نشان دهید.

5-هیچ گاه جلوی شخص دیگری دعوا نکنید خصوصاً جلوی فرزندان، چون ممکن است اثراتی منفی بر روحیه وآینده آنها داشته باشد.

6-احترام و شخصیت خود را با بکار بردن کلمات ناشایست نزد همسرتان خدشه دار نکنید.

7-هرگز پای شخص سوم را به دعوا باز نکنید چون دعوا زن وشوهری است و مسئله بین خودتان می باشد.

8-هرگز همسرتان را با دیگری مقایسه نکنید وشخص دیگری را به رخ او نکشید.

9-هرگز پای خانواده همسرتان را به میان دعوا باز نکنید واز پدر ومادر او بدگویی نکنید چون به آتش دعوا دامن می زند.

10-زمانی که دیدید بحث راه به جایی نمی برد یا خودتان کوتاه بیایید یا همسرتان را  آرامی متقاعد کنید.

انشاالله که توی هیچ خانواده هلیله ای هیچ وقت دعوا نباشد و همیشه صدای خنده وشادی بلند باشد. 

زندگی به کامتان.